Fassaadide renoveerimine

Fassaadi renoveerimine pikendab maja eluiga ja parandab sisekliimat.

Õige fassaadi süsteemi kasutamine võimaldab küttekuludelt kokku hoida kuni 50%.

Peale fassaadi renoveerimist tõuseb kinnisvara turuväärtus oluliselt.