Panduste valamine

Panduse valamine majale aitab ära hoida vihmavee imbumist vundamendile ja poripritsmete teket soklile.