Fassaadi krohvimine

Fassaadi krohvimine võrguga hoiab ära pragude tekke ja fassaadi eluiga on tänu sellele tunduvalt pikem.

Fassaadi krohvimisega kinnisvara turuhind tõuseb.